Netværkstræf

Netværkstræffet i 2020 er pga. coronarestriktioner blevet aflyst. Vi ser meget frem til at kunne invitere det professionelt arbejdende kunstmiljø i Guldborgsund og tilgrænsende kommuner til et hyggeligt og fagligt udbytterigt netværkstræf i 2021.


Seneste netværkstræf i Guldborgsund Billedkunstråd blev afholdt den 7. november 2019 kl. 16:30-20:15 på Fuglsang Kunstmuseum. Det overordnede tema for aftenen var ’Artist talk’.

Invitation:

Personlig invitation til

NETVÆRKSTRÆF FOR DEN PROFESSIONELLE BILLEDKUNST

Guldborgsund Billedkunstråd ser frem til at se regionens professionelle kunstnere til endnu et netværkstræf. Igen i år har vi sammensat et program med oplæg, der både giver information og konkrete redskaber, ligesom vi har afsat tid til en gensidig orientering om de projekter og tiltag, der måtte være i gang eller på vej i regionen.

Tidspunkt og sted: torsdag den 7. november 2019 kl. (15)16.30-20.15 på Fuglsang Kunstmuseum.

Inviteret til netværkstræffet er professionelt arbejdende kunstnere i Guldborgsund og Lolland kommuner. Øvrige inviterede er Vordingborg Billedkunstråd og Faxe Billedkunstråd, samt de til billedkunstrådene tilknyttede kulturkonsulenter.

PROGRAM:

Kl. 15.00-16.30: Gratis adgang til Fuglsang Kunstmuseum. Se blandt andet særudstillingen Kristian Zahrtmann. Queer, kunst og lidenskab. Ønsker du at se udstillingen, giv da tilsagn om dette ved tilmelding, så dit navn kan blive skrevet i døren.

Kl. 16.30-16.45: Velkomst og præsentation af medlemmerne i Guldborgsund Billedkunstråd. Allan Axelsen, stedfortrædende formand for Guldborgsund Billedkunstråd, vil fortælle om rådets foreløbige arbejde samt de overordnede linjer i rådets strategiarbejde, der forelægges udvalget i starten af 2020.

Årets netværkstema – den gode artist talk.

Kl. 16.45-17.05: Oplæg v. foredragsholder og journalist Hans Jørgen Møller om hvordan man strukturerer sit stof og levendegør sit sprog. Hvordan formidler man noget, der ligger ens hjerte nær? Hvordan gør man det personlige relevant? Hvordan kommunikerer man sin historie og sit budskab? Der bliver fokus på teknik, struktur, tidsdisponering, sprog og mundtlighed – på det at komme ud over rampen til et publikum, der ikke nødvendigvis er velbevandret inden for det kunstneriske felt.

Kl. 17.05-17.25: Oplæg v. kunstrådgiver og tidligere galleriejer Christina Wilson om den gode artist talk. Ligesom med det korte skriftlige ’artist statement’ skal artist talken være med til at formidle et kunstnerisk projekt inden for en relativt begrænset tidsramme. Hvordan sikrer man sig, at man ikke bare får videreformidlet et nogle gange komplekst stof på en rimelig lettilgængelig måde uden at nuancerne forsvinder, men også at man får ’solgt sig selv’ på et kunstmarked, der til tider kan være svært at overskue og navigere i?

Kl. 17.25-17.35: Uddeling af hæderslegater v. formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget Martin Lohse.

Kl. 17.35-17:45: Kort pause

Kl. 17.45-18.05: Oplæg v. billedkunstner Søren Martinsen om at møde sit publikum i øjenhøjde på værkstedet eller udstillingsstedet. Hvordan præsenterer man sit virke/oeuvre, så man ’rammer rigtigt’. Handler det om ’stage presence’, specifikke hjælpemidler – eller noget helt tredje?  

Kl. 18.05-18.25: Oplæg v. billedkunstner Torben Ribe om ’need & nice to know’ i forbindelse med artist talk’en? Ribe, der arbejder med maleri i det udvidede felt, øser ud af sine erfaringer ift. struktur, hjælpemidler og hvad det kunstneriske medium kan have af betydning for, hvordan man gennemfører en talk. Hvad kan man med fordel lægge vægt på?

Kl. 18.25-19.00: Sparring ved forskellige borde

Gå ud i mindre grupper og få sparring på et artist statement, en elevatortale, et udstillings-pitch el.lign.

Billedkunstrådet arbejder med at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen (jf. rådets vedtægter). Dette sker bl.a. via synliggørelse og formidling af lokale kunstneres praksis. Hvordan kommer man som kunstner bedst ud over rampen med sit budskab.

Bord 1 v. bordformænd Christina Wilson og Hans Jørgen Møller: Prøv din præsentation af og få svar på spørgsmål om sprog, disponering og stil, men også ’salgbarhed’.

Bord 2 v. bordformænd Søren Martinsen og Torben Ribe: Prøv din præsentation af og få gode tips og tricks til artist talk’en. Hvad virker og hvad kan man med fordel benytte af hjælpemidler undervejs?

Bord 3 v. bordformand Anne Højer, direktør for Fuglsang Kunstmuseum: Præsenter dit skriftlige udstillings-pitch og få råd om kontekst, praksis og formidling.

Bord 4 v. bordformand Claudio Bannwart, billedkunstner: Hør om økonomien i de formidlingsinitiativer, man som kunstner kan iværksætte parallelt med sin udstillingsvirksomhed – hvad er honorarsatsen, transportgodtgørelsen mv.?

Der kan veksles mellem bordene undervejs.

Kl. 19-20: Middag (buffet i museets Atelier) – mulighed for networking og bordet-rundt-drøftelse af ideer, nye tiltag og formater på billedkunstområdet. Gensidig orientering og idéudvikling. Hvad er vi stolte af og hvad savner vi? Hvad rører sig lige nu?

Kl. 20.00-20.15: Kort evaluering af træffet, opsamling på idéer samt farvel og tak v. Guldborgsund Billedkunstråd.

Kl. 20.15: Museet lukker

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen

Allan Axelsen, Stedfortrædende formand

Claudio Bannwart

Anne Højer Petersen

Charlotte Bonde Wiberg

Tilmelding sker til kulturkonsulent og sekretær for Guldborgsund Billedkunstråd, Julie Damgaard, senest den 31. oktober 2019 kl. 12.

Husk at gøre opmærksom på, om du ønsker at se udstilling på Fuglsang Kunstmuseum inden træffet, og om du har særlige ønsker i forhold til forplejning (vegetar el.lign.).

Medbring endvidere gerne en præsentation, du ønsker sparring på.

Deltagerliste med kontaktoplysninger udleveres på mødet.

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Julie Damgaard

Kulturkonsulent

E: judn@guldborgsund.dk, T: +45 25181899

Vi gør opmærksom på, at alle også er velkomne til artist talk på Fuglsang Kunstmuseum den 6. november kl. 18.30-20.00, hvor museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke i forbindelse med museets Kristian Zahrtmann-udstilling samtaler med tegner Allan van Hansen om tilblivelsen af hans grafiske roman, ’Jammers Minde’. Bogværket er i ord og streg en bearbejdning af kongedatteren Leonora Christinas dramatiske erindringsroman af samme navn, der også var en mangeårig inspirationskilde for Zahrtmann. Allan Hansen vil fortælle om sin særlige baggrund i både litteraturens og tegneseriernes verden, om sine inspirationskilder, teknik, kunst og håndværk, ligesom han vil give konkrete eksempler på sin arbejdsproces.

Pris inkl. kaffe og sødt: kr. 95, dog kr. 75 for medlemmer af Venneforeningen. Prisen er inkl. kaffe og sødt, men ved besøg i udstillingssalene skal entrebillet indløses