Guldborgsund Billedkunstråd

KiG – Kunst i Guldborgsund

Et pilotprojekt i regi af Guldborgsund Billedkunstråd

KiG har som idé sit afsæt i et ønske om at indkredse både en fagligt baseret og aktuel forståelse af billedkunst generelt og udøvende kunstneres virksomhedsformer lokalt.

KiG er et pilotprojekt, der hviler på en særlig ambition om at undersøge muligheden for styrke såvel det professionelle kunstliv i Guldborgsund Kommune som borgernes møde med det.

KiG-projektet har således til formål at identificere et professionelt rettet kunst- og kunstnermiljø. Og gennem dialog, interview og kortlægning at afdække, hvad der vil kunne danne grobund for en mere åben og visionær tilgang til idéudvikling med fokus på kunst som oplevelse og som erhverv.

Arbejdet med KiG har afsæt i mit tilhør til Guldborgsund Billedkunstråd, som jeg har været medlem af i 2020 og 2021, og kan derfor ses som en refleksion over mulige sammenhænge mellem de overordnede mål for Billedkunstrådets arbejde og de bestræbelser, der fremgår af Guldborgsund Kommunes “Kulturpolitik 2019-2022 – Dannelse, frivillighed og fællesskab”.

Denne afsluttende rapport er tænkt som et refleksions- og debatoplæg målrettet såvel det politiske udvalg som det afgående og det kommende Billedkunstråd, der i 2022 kommer til at markere starten på den fjerde rådsperiode i Guldborgsund, der har været med helt fra starten.

Klik på billedet for at downloade rapporten

Kontakt billedkunstrådet