Guldborgsund Billedkunstråd

Statens Kunstfonds Huskunstnerordning

Statens Kunstfonds Huskunstnerordning er en honorarstøtteordning, som kan søges af:

  • Skoler/ungdomsuddannelser og diverse dagtilbud for børn og unge
  • Kommuner og regionale netværk
  • Kulturinstitutioner
  • Professionelle kunstnere, der har indgået aftaler med navngivne skoler/institutioner eller kommuner/regionale netværk.

Alle ansøgere kan søge om at få dækket 75 % af kunstnerens honorar, herunder timer til forberedelse samt rejse- og opholdsudgifter efter statens takster. Minimumhonorar er 20.000 kr.

Statens Kunstråd prioriterer længerevarende projekter, der varer op til et skole- eller kalenderår, men giver også plads til at støtte mindre initiativer, der dog minimum skal forløbe over fem (skole)dage.

Læs mere om Huskunstnerordningen på https://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/huskunstnerordningen/

Guldborgsund Billedkunstråd

Guldborgsund Billedkunstråd anbefaler at kombinere en ansøgning til Huskunstnerordningen med en ansøgning til Kunstpuljen Guldborgsund

 

Kontakt billedkunstrådet