Guldborgsund Billedkunstråd

Skattefordele ved kunstkøb

Et kunstværks værdi forringes normalt ikke, og derfor kan virksomheder, der køber kunst, normalt heller ikke fratrække udgifter ved køb af kunst i deres skatteregnskab.

Der findes dog ingen regler uden undtagelse.

For det er muligt for virksomheder at afskrive på kunstkøb. Folketinget vedtog den 24. maj 2002 at ændre afskrivningsadgangen for kunstnerisk udsmykning, således at der i Afskrivningsloven findes et særligt regelsæt, der giver virksomheder ret til at fratrække eller afskrive udgifter til køb af kunst.

Det særlige regelsæt blev vedtaget på baggrund af regeringens ønske om at forbedre vilkårene for professionelle kunstnere og med det sideordnede formål at gøre det attraktivt for virksomheder at investere i kunstnerisk udsmykning.

 

Hvilke typer kunst kan afskrives?

For at kunne afskrive udgifter til kunstnerisk udsmykning efter de særlige regler skal en række betingelser være opfyldt:

  • Der skal være tale om et originalt billedkunstværk, eksempelvis maleri, skulptur, grafik, fotografisk kunst, installationskunst mv. som er omfattet af Billedkunstloven.

I forhold til afskrivningsregler skelnes mellem kunstværker, der hænges op eller opstilles og kunstværker, som integreres/ indføjes i en bygning.

For grafiske og fotografiske værker gælder det, at de kun kan afskrives, såfremt de er nummererede og signeret af kunstneren og fremstillet i et begrænset oplag. Reproduktioner er ikke omfattet af reglerne.

Såfremt der er tvivl om, hvorvidt der er tale om kunst, kan SKAT vælge at anmode Akademirådet om vurdering.

  • Der kan kun afskrives på førstegangskøb af original billedkunst, som enten er købt direkte af kunstneren eller er købt gennem andre formidlere (eksempelvis et galleri), der har kunstværket i kommission.

Det særlige regelsæt i afskrivningsloven kan ikke anvendes, hvis virksomheden køber kunstværket af en kunstner, som er enten i familie eller på anden måde nærtstående virksomheden.

Det særlige regelsæt kan læses i sin fulde ordlyd i Afskrivningslovens:

§ 44 A Udgifter afholdt til kunstnerisk udsmykning af erhvervsmæssigt benyttede bygninger (paragraffen vedr. kunstværker, der indføjes i en bygning og er mur- og nagelfast med denne).

§ 44 B) Udgifter afholdt til kunstnerisk udsmykning, der ophænges eller opstilles i erhvervsmæssigt benyttede lokaler (paragraffen vedr. kunstværker, der ophænges eller opstilles og som kan flyttes rundt).

Desuden har SKAT i Den juridiske vejledning 2013-2 et udførligt afsnit: “C.C.2.4.5.7 Afskrivning af udgifter til kunstnerisk” om mulighederne for at afskrive på udgifter til kunstnerisk udsmykning.

 

Guldborgsund Billedkunstråd

Guldborgsund Billedkunstråd anbefaler, at virksomheder før og ved kunstkøb søger ekspertise hos fagfolk.

Efter nærmere aftale stiller Guldborgsund Billedkunstråd sig til rådighed for rådgivning af erhvervslivet i forbindelse med billedkunstnerisk udsmykning (jf. vedtægter § 1).

Kontakt billedkunstrådet