Statens Kunstråds Huskunstordning

Statens Kunstråds Huskunstnerordning er en honorarstøtteordning, som kan søges af:

  • Skoler/ungdomsuddannelser og diverse dagtilbud for børn og unge
  • Kommuner og regionale netværk
  • Kulturinstitutioner
  • Professionelle kunstnere, der har indgået aftaler med navngivne skoler/institutioner eller kommuner/regionale netværk.

Alle ansøgere kan søge om at få dækket 75 % af kunstnerens honorar, herunder timer til forberedelse samt rejse- og opholdsudgifter efter statens takster. Minimumhonorar er 20.000 kr.

Statens Kunstråd prioriterer længerevarende projekter, der varer op til et skole- eller kalenderår, men giver også plads til at støtte mindre initiativer, der dog minimum skal forløbe over fem (skole)dage.

Læs mere om Huskunstnerordningen på www.kunst.dk.

 

Guldborgsund Billedkunstråd

Guldborgsund Billedkunstråd anbefaler at kombinere en ansøgning til Huskunstnerordningen med en ansøgning til Kunstpuljen Guldborgsund