Thorbjørn Lausten

Sundbyvej 14
4862 Guldborg
Tlf 39 66 54 30

 

Thorbjørn Lausten har en baggrund i den konstruktive/konkrete kunst men har i mange år mest beskæftiget sig lyskunst og lysrum. Hans arbejder inddrager ofte hele rum, hvor lyset ofte er programmeret efter bestemte systemer. Arbejderne indeholder ofte interaktiv teknologi, f. eks. radiostyring, og relaterer ofte til naturlige processer f. eks. stråling.

Arbejder fra de senere år har mest beskæftiget sig med visualisering af videnskabelige data og har dermed også beskæftiget sig med forholdet kunst, videnskab og teknologi. Nogle af værkerne har også fungeret som projekter over internettet.