Guldborgsund Billedkunstråd

Hæderslegat

Hele to hæderslegater uddelt af Guldborgsund Billedkunstråd

5.11.2021

Guldborgsund Billedkunstråd afholdt tirsdag den 2. november 2021 netværkstræf for de professionelt arbejdende kunstnere i Guldborgsund og Lolland kommuner samt billedkunstrådene i Faxe og Vordingborg kommuner. Ved træffet skulle formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, Martin Lohse, uddele Billedkunstrådets årlige hæderslegat, men i sin tale afslørede han, at der ville blive uddelt et ekstra legat i år.

Formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, Martin Lohse, uddeler et af de to hæderslegater

Guldborgsund Billedkunstråd mødtes i tirsdags til netværkstræf på Fuglsang Kunstmuseum, hvor der blandt andet skulle uddeles et hæderslegat. Legatet uddeles til en person, som repræsenterer det professionelle kunstmiljø i Guldborgsund Kommune, og som har udmærket sig ved en særlig indsats. I år var dog lidt anderledes, da der blev uddelt hele to legater á 10.000 kr.

Modtagere af Billedkunstrådets Hæderslegat 2021:

  • Kunstnerisk leder af festivalen Lys over Lolland, Susanne Grue Jørgensen
  • Fuglsang Kunstmuseums kunstformidler, Guri Skygge Andersen

I sin tale til de to legatmodtagere lagde Martin Lohse blandt andet vægt på det store stykke arbejde, de hver især gør for at inddrage borgere i kunsten:

”Begge legatmodtagere er modige og visionære og udfordrer os på vores vanetænkning. De opererer i øjenhøjde med stor menneskelig og kunstnerisk empati og er aldrig bange for at tage fat. Begge er opsøgende og inviterende og indbyder os til at engagere os. Ikke bare i kunsten men også i den verden, der omgiver os.”

Ud over overrækkelsen af de to hæderslegater blev etableringen af et kunstnerhus diskuteret. Kunstnerhuset er tænkt som et åbent og eksperimenterende sted, hvor billedkunstnere med virke i Guldborgsund kan mødes med både hinanden og publikum.

Guldborgsund Billedkunstråd hører til blandt landets ældste og har fungeret siden 2009. Rådet er nedsat af Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget og er dannet med det formål at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen.


 

Den 1. december 2020 uddelte Guldborgsund Billedkunstråd sit årlige hæderslegat.

3.12.2020

I år var det Kunstskolen Guldborgsund, der løb med æren og de 20.000 kr. Bestyrelsesformand Elin Randstoft modtog legatet på vegne af skolen.

Kunstskolen Guldborgsund modtog Billedkunstrådets Hædersalegat 2020 på 20.000 kr. for sit arbejde med ’at etablere et billedkunstmiljø, hvor alle kunstinteresserede har mulighed for kvalificeret undervisning og deltagelse i billedkunstrelaterede aktiviteter.’

I sin tale til legatmodtageren sagde formand for Guldborgsund Kommunes Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg, Martin Lohse, følgende om Billedkunstrådets motivation for overrækkelsen: ”Kunstskolen Guldborgsund har siden 2013… ikke bare tilbudt kvalificeret undervisning i forskellige maleteknikker og -redskaber, billedkunstneriske motiver og discipliner, men også givet sine kursister mulighed for at deltage i billedkunstrelaterede aktiviteter, herunder foredrag og udstillingsbesøg. 

Skolens kurser forestås af uddannede, professionelle kunstnere, der med dygtighed og engagement sikrer borgerne en bred palet af kunstneriske færdigheder, og samtidig en forståelse for – og indsigt i – kunstens verden. Et besøg på Fuglsang Kunstmuseum er altså ikke ’bare’ en omvisning i den aktuelle særudstilling, men også en dialog om eksempelvis kuratoriske koncepter og processer samt en indføring i, hvordan man skaffer billeder til huse, forsikrer dem, får dem transporteret, ophængt og meget, meget mere.

Det giver deltagerne et perspektivrigt og mere præcist billede af det kreative system, de er en del af – og en mere realistisk og konstruktiv indgangsvinkel til det æstetiske felt, de navigerer i.

Det legat, Kunstskolen i dag modtager, ydes således som en anerkendelse af skolens målsætning om at etablere et billedkunstmiljø, hvor alle kunstinteresserede kan indgå i åbne, sociale rum med fokus på læring, kreativitet og æstetisk dannelse, og hvor den enkelte forventes at engagere sig i fællesskabet og tage ansvar.”

Guldborgsund Billedkunstråd hører til blandt landets ældste og har fungeret siden 2009. Aktuelt er Billedkunstrådet optaget af at forstærke dialogen med flere lokalt forankrede kulturaktører inden for det område, der har til formål at styrke æstetisk dannelse på flere niveauer.

Lisbeth Tolstrup, næstformand i Guldborgsund Billedkunstråd, er især optaget af den energi, som rådet lægger i en fremadrettet proces, både i dialog med det politiske niveau og aktører ude i kunstmiljøet. Hun uddyber: ”På den baggrund har det været en stor glæde, i dag – den 1. december – at kunne overrække Kunstskolen Guldborgsund årets hæderslegat som en påskønnelse af den indsats, der er ydet på skolen siden 2013. På skolen oplever eleverne at møde professionelt udøvende billedkunstnere, der gennem deres undervisning og engagement både styrker det rent håndværksmæssige og det æstetisk dannende.”
Kontakt billedkunstrådet