Guldborgsund Billedkunstråd

Den 1. december 2020 uddelte Guldborgsund Billedkunstråd sit årlige hæderslegat

I år var det Kunstskolen Guldborgsund, der løb med æren og de 20.000 kr. bestyrelsesformand elin randstoft modtog legatet på vegne af skolen.

Kunstskolen Guldborgsund modtog Billedkunstrådets Hædersalegat 2020 på 20.000 kr. for sit arbejde med ’at etablere et billedkunstmiljø, hvor alle kunstinteresserede har mulighed for kvalificeret undervisning og deltagelse i billedkunstrelaterede aktiviteter.’

I sin tale til legatmodtageren sagde formand for Guldborgsund Kommunes Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg, Martin Lohse, følgende om Billedkunstrådets motivation for overrækkelsen: ”Kunstskolen Guldborgsund har siden 2013… ikke bare tilbudt kvalificeret undervisning i forskellige maleteknikker og -redskaber, billedkunstneriske motiver og discipliner, men også givet sine kursister mulighed for at deltage i billedkunstrelaterede aktiviteter, herunder foredrag og udstillingsbesøg. 

Skolens kurser forestås af uddannede, professionelle kunstnere, der med dygtighed og engagement sikrer borgerne en bred palet af kunstneriske færdigheder, og samtidig en forståelse for – og indsigt i – kunstens verden. Et besøg på Fuglsang Kunstmuseum er altså ikke ’bare’ en omvisning i den aktuelle særudstilling, men også en dialog om eksempelvis kuratoriske koncepter og processer samt en indføring i, hvordan man skaffer billeder til huse, forsikrer dem, får dem transporteret, ophængt og meget, meget mere.

Det giver deltagerne et perspektivrigt og mere præcist billede af det kreative system, de er en del af – og en mere realistisk og konstruktiv indgangsvinkel til det æstetiske felt, de navigerer i.

Det legat, Kunstskolen i dag modtager, ydes således som en anerkendelse af skolens målsætning om at etablere et billedkunstmiljø, hvor alle kunstinteresserede kan indgå i åbne, sociale rum med fokus på læring, kreativitet og æstetisk dannelse, og hvor den enkelte forventes at engagere sig i fællesskabet og tage ansvar.”

Guldborgsund Billedkunstråd hører til blandt landets ældste og har fungeret siden 2009. Aktuelt er Billedkunstrådet optaget af at forstærke dialogen med flere lokalt forankrede kulturaktører inden for det område, der har til formål at styrke æstetisk dannelse på flere niveauer.

Lisbeth Tolstrup, næstformand i Guldborgsund Billedkunstråd, er især optaget af den energi, som rådet lægger i en fremadrettet proces, både i dialog med det politiske niveau og aktører ude i kunstmiljøet. Hun uddyber: ”På den baggrund har det været en stor glæde, i dag – den 1. december – at kunne overrække Kunstskolen Guldborgsund årets hæderslegat som en påskønnelse af den indsats, der er ydet på skolen siden 2013. På skolen oplever eleverne at møde professionelt udøvende billedkunstnere, der gennem deres undervisning og engagement både styrker det rent håndværksmæssige og det æstetisk dannende.”

Guldborgsund Billedkunstråd

Seneste nyheder