Guldborgsund Billedkunstråd

Netværkstræf og hæderslegat-uddelingen 2023

Stort tillykke til Mini Blume, der har modtaget Guldborgsund Billedkunstråds hæderslegat 2023. Legatet blev overrakt i forbindelse med Billedkunstrådets årlige netværkstræf, der havde ‘Børn og unges møde med den professionelle billedkunst’ som tema.

Formand for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget, Ole K. Larsen, overrakte legatet med disse ord:

Når emnet nu er børn og unges møde med den professionelle billedkunst er det svært at forestille sig en bedre kandidat til at modtage hæderslegatet end dig. Med afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1999 og med en diplomuddannelse i kunst og kulturformidling for børn og unge har du i efterhånden mange år haft fokus på at give netop denne målgruppe indsigt i dén kunstverden, du kender indefra, og give dem mulighed for at udfolde og udvikle sig i en kreativ retning. Din indsats har gjort en kæmpe forskel for børn og unge på Sydhavsøerne.

Både i regi af Lolland Billedskole, hvor du var leder fra 2011-2016, i regi af Kulturtjenesten, hvor du har stået for flere workshopforløb, og senest i regi af børne-/ungeprojektet Projektrum 16 har du vist, hvordan kunst og kultur kan bruges til at skabe en positiv forskel i børn og unges liv.

Du mestrer alle målgrupper og tilbud: fra LINJE-DANS og RUM-LERIER for førskolebørn over alterbillede-fremstilling med konfirmander til talentværksteder for unge. Med Projektrum 16, der er udsprunget af kunstfestivalen Lys over Lolland, har du ønsket at synliggøre alle led i den kunstneriske fødekæde fra spire til talent og har inspireret en masse børn og unge med engagerende, inddragende oplevelser.

Din involvering i Lys over Lolland går år tilbage: fra selv at have udstillet på festivalen, skabte du i 2017 en mindre børneudstilling i en bygning ved siden af fabrikshallen, og i 2021 lanceredes Projektrum 16 med et mangfoldigt program af kunst og kreativitet for børn, unge og familier. I 2023, efter Lys over Lollands lukning, gik Projektrum 16 solo på Nakskov Havn med indslag fra kulturaktører fra hele Kulturregion Storstrøm.

Fire fantastiske festivaldage, som du selv har beskrevet som ”fyldt af indtryk og observationer omkring kulturen og kunstens betydning for børn og unge udenfor de store byer – og hvor ubesværet netværk kan opstå, så længe nogen tager første spadestik og etablerer mødestederne.”

Og det er netop det, du mestrer, Mini: at etablere mødesteder og igangsætte dialog og partnerskaber. Du skaber møder mellem børn, unge, kunstnere, kommunale ildsjæle og kulturinstitutioner og -aktører; møder hvorfra nye idéer, billeder og samtaler vokser og forgrener sig. Møder der – som med Projektrum 16’s talentudstilling og talentpris – fører til unikke udstillingsmuligheder. Møder der kan udvikle sig til nye, stærke kulturelle fællesskaber for børn og unge.

De kulturelle fællesskaber giver mulighed for at udforske både et indre og et ydre liv, styrke fantasien, øge selvværdsfølelsen, få venner med samme interesser og udvikle ens kreativitet i eget tempo.

Mini, du er med til at skabe et rum, hvor børn og unge trygt kan møde den professionelle kunst, hvor de kan være sig selv og hvor de kan hente inspiration og motivation.

Du har været med til at give børn og unge i Guldborgsund og Lolland Kommuner et godt udgangspunkt for deres engagement i billedkunsten og sørget for, at de unge føler sig tilpas og støttet og dermed får en større tro på sig selv og deres evner. Med din indsats er der skabt grobund for, at børn og unge kan prøve sig selv af, så vi også fremadrettet vil se dygtige kunstnere modnes fra vores landsdel. Du har været med til at sikre en kunstnerisk fødekæde – og det håber vi, du vil blive ved med.

Dette hæderslegat er en anerkendelse af din uvurderlige indsats over mange år for såvel børn og unge som kunstscenen på Sydhavsøerne. Talentudvikling er en vigtig del af den lokale udvikling og er med til at skabe en mere attraktiv kommune for vores borgere.

Mini, du er en ildsjæl og vi håber, dette legat måske kan give anledning til at prioritere flere timer her i kommunen, når dit daglige virke som leder af Billedskolen i Helsingør tillader det. Du ønskes hjerteligt tillykke med legatet.

Mini Blume modtager Guldborgsund Billedkunstråds hæderslegat 2023 af formand for Landdistrikts-, Kultur- og Fritidsudvalget, Ole K. Larsen.
Mini Blume modtager Guldborgsund Billedkunstråds hæderslegat 2023 af formand for Landdistrikts-, Kultur- og Fritidsudvalget, Ole K. Larsen.
Mini Blume smiler, da hun modtager Guldborgsund Billedkunstråds hæderslegat 2023 af formand for Landdistrikts-, Kultur- og Fritidsudvalget, Ole K. Larsen.
Mini Blume smiler, da hun modtager Guldborgsund Billedkunstråds hæderslegat 2023 af formand for Landdistrikts-, Kultur- og Fritidsudvalget, Ole K. Larsen.
Guldborgsund Billedkunstråd

Seneste nyheder