Guldborgsund Billedkunstråd

Ekstraordinært møde den 11-01-2022

Tid: Tirsdag den 11. januar 2022 kl. 09:00-13:00, Mødelokale Sundet, Rådhuset, Parkvej 37, Nykøbing F.

Til stede: Allan Axelsen, Lisbeth Tolstrup, Tine Nielsen Fabienke, Claudio Bannwart

Fraværende: Charlotte Bonde Wiberg

Referent: Julie Damgaard


DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

 • Inden punkt 4: Billedkunstrådet – Hvad og hvordan? Hvordan ser Billedkunstrådet ud fremadrettet, hvad er rådets identitet?
 • Ekstra punkt: Skabelon til cv på ny hjemmeside.
 • Ekstra punkt: Ansøgning fra Signe Kirstein om optagelse i Kunstnerdatabasen.

2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde (Bilag 1)

 • Ang. punkt 10: udsat pga. sygdom. Herefter godkendt.

3. Orientering fra sekretær

 • Økonomi (Bilag 2)
 • Der mangler nogle honorar- og kørselssedler for tidligere møder.

3,5. NYT PUNKT – Billedkunstrådets identitet:

Der sker en masse i andre fagmiljøer i Guldborsund Kommune. Skal rådet evt. udvides med medlemmer fra andre fagligheder? Erhvervsliv (BLF) og virksomheder/turist- og mediebranche/udvikling & anlæg? Det bør skrives ind som en mulighed, hvis rådet ønsker en vedtægtsændring i forhold til § 5.1 om rådets sammensætning.

Herudover:

 • Formulering om optag af politiker.
 • Ophævelse af skellet mellem ’lokale’ og ’nationale’ repræsentanter? Mindst én repræsentant fra det lokale miljø – Lolland og Guldborgsund kommuner – med fast tilknytning til området i form af f.eks. billedkunstnerisk praksis.
 • Råd på op til 7 medlemmer med overtal af billedkunstfaglige repræsentanter.
 • Teknik & Miljø-repræsentant tages ud.

Omstruktureringer som følge af kommunalvalg har gjort det nødvendigt at udskyde sagsbehandlingen af rådet i ca. 3 måneder. Nyt møde i rådet den 1. marts 2022. Informér Statens kunstfond om, hvornår rådet kan starte op.

4. Ansøgninger til Billedkunstrådet (vedhæftet)

 • Thomas Kadziola – BKF’er, bosiddende i kommunen
 • Emil Krog – initiativrig, eksperimenterende
 • Marija Griniuk – ingen reel tilknytning
 • Pia Rönicke – tilknytning, spændende cv
 • Dina Lundvall Nielsen – interesse for det organisatoriske/administrative, har et firma, driver minikunsthal på Vordingborg Station, vil gerne indtræde som stedfortræder
 • Parul Modha – organisatorisk erfaring, børneinddragende virke, pilotprojekt omkring kultur & sundhed, mentor for multikulturelle medlemmer i BKF, har kørt projekt under SKF for multikulturelle kunstnere i DK, Claudios afløser i BKF
 • Ditte Soria – Evt. stedfortræder

5. Repræsentant for Teknik & Miljø samt for Fuglsang Kunstmuseum – hvem overtager?

Repræsentant for T&M-forvaltningen kan i forbindelse med mødeaktivitet løbende orientere rådet om aktuelle projekter (ad hoc-tilknytning), f.eks. i forbindelse med havneudviklingen.

Direktør Anna Schram Vejlby indtræder som repræsentant for Fuglsang Kunstmuseum, Tine Nielsen Fabienke fortsætter som personlig stedfortræder.

6. Årsrapport 2021 til udvalget

Gør det konkret. Kig på dagsordenspunkter, bevillinger, særlige emner der har været oppe at vende. Studietur. Lav punktopstilling. Nævn arbejdet med Vedtægter, Vision & Handleplan samt Kunststrategi.

7. Kunststrategi – overdragelse

Politisk forpligtende papir. Diana Gerlach er kommet med input, der er interessante i forhold til implementeringen af strategien, men strategien skal først og fremmest fungere som politisk retningsgivende. En strategi, der kan holde – potentielt i adskillige udvalgsperioder. Strategien skal overleveres ved et af de første møder i det nye råd.

8. Status på Egon Fischer (Charlotte)

Punktet udgår pga. sygdom.

9. NYT PUNKT – Udvikling af hjemmesiden

Hvem er medlemmer lige nu og personlige stedfortrædere? (dette skal på Lees site-struktur s. 2).

Lisbeths cv-skabelon skal lægges på ’Optagelses’-siden. Rådet skal fortsat godkende optagelse.

Allan sender billeder til Lee til forsiden.

10. NYT PUNKT – Ansøgning om optagelse i Kunstnerdatabasen

Signe Kirstein kan optages – hun skal have cv-skabelonen tilsendt.

11. Bordet rundt (Facebook-opslag, website mv.)

På grund af kommunale omstruktureringer er det stadig muligt at opstille til rådet. Fristen er nu den 21. februar.

12. Tak for denne gang!

Kontakt billedkunstrådet