Guldborgsund Billedkunstråd

Ordinært møde den 01-09-2020

Tid: Tirsdag den 1. september kl. 9:00-13:00, Mødelokale Stranden, Rådhuset, Parkvej 37, Nyk. F.

Til stede: Allan Axelsen, Lisbeth Tolstrup, Claudio Bannwart, Tine Nielsen Fabienke, Charlotte Bonde Wiberg

Sekretær: Julie Damgaard


DAGSORDEN

 1. Godkendelse af dagsorden

Bemærkninger:

 • Det foreslås at BKR får kigget på mødedatoer for 2021 og lavet et årshjul, så særlige temaer bliver diskuteret og opgaver løst inden for en bestemt periode. Det er vigtigt at få afsluttet dagsordenspunkter. Der vil parallelt hermed være tilbagevendende dagsordenspunkter som eksempelvis Kunstpulje-ansøgninger.
 • BKR skal have defineret en målgruppe
 • Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde (Bilag 1).

Bemærkninger:

Punkt 4:

 1. Hvis der sker noget med Den Flyvende Lollænder på Nysted Havn, så orienterer BKR om, at det er en intern sag mellem Borger & Branding og Teknik & Miljø-forvaltningerne.
 2. Kunstudstillingen LF har telefonisk kontaktet sekretariatet. Der er blevet meldt ud, at BKR ikke pt støtter kunstprojekter i andre kommuner. BKR skylder ikke yderligere svar.
 3. Ang. mosaikken på Toreby Skoles gavl: Sekretariatet har skrevet til Anita Sørensen fra Fjordparken om, at rådet vender tilbage med nærmere information om proveniensen.

Punkt 7:

 1. Hvordan får vi flere til at søge Kunstpuljen? Næstformanden har afsøgt relevante målgrupper og sendt information ud til dem. Vi mangler stadig ansøgere.
 2. Der kan med fordel laves handouts til kommende velkomstarrangementer.
 3. Næstformanden gør opmærksom på, at BKF ikke længere benytter ordet ’anerkendte’, når det gælder ’Kunstnersammenslutninger’; et ord, der ellers tidligere har været brugt af Kunstnersammenslutningernes Samråd. På hjemmesiden rettes ”Medlemskab af censurerede kunstnersammenslutninger” til ”Medlemskab af i BKF optagne kunstnersammenslutninger” og i sætningen ”med tilskud fra Statens Kunstfond eller andre anerkendte kulturfonde” tages ”anerkendte” ud.
 4. Orientering fra sekretær
 5. Økonomioversigt og budget (Bilag 2) Lehman Brothers – tilskud: Vi udbetaler under forudsætning af at projektet gennemføres, og hvis det ikke gør, skal tilskuddet betales tilbage, senest 1. maj 2021.

Jeppe Hein – separat ventekonto for de 18.000 kr.

Madens Folkemøde – separat ventekonto for de 10.000 kr. + de 50.000 fra SLKS.

 • Aflyste og kommende arrangementer (Vegvisir Art, Breathe With Me, Fuglsang Aften mv.)
 • Ansøgning om grundtilskud fra Statens Kunstfond – 22. oktober 2020
 • Behandling af indkomne ansøgninger til Kunstpuljen (Bilag 3a-g).

KIG – Kunst i Guldborgsund: Afdækning af det lokale billedkunstmiljø. Med så lille en kritisk masse – næstformanden har sendt opfordring til 27 personer – er det lidt svært med KIG. Der lægges derfor ud med et afgrænset pilotprojekt med fokus på professionalisering af kunstmiljøet og de udfordringer, miljøet ’slås’ med til daglig. KIG skal komme med bud på, hvad der kan ske af udvikling på området; hele vejen igennem med lyskeglen rettet mod det professionelt arbejdende kunstmiljø.

Relevant at kigge på kunstmiljøet nationalt, da det giver perspektiver.

Vigtigt, at BKR og kommunen kan bruge KIG og de konklusioner, der hér drages, aktivt i formidlings- og markedsføringssammenhænge og som udgangspunkt for dialogmøder. Skal lægges som bilag til årsrapporten 2021. Bør foreligge både som fysisk og digitalt dokument (evt. ’bare’ 5 sider). Støttes med fuldt beløb – beløbet hentes fra BKRs eget rådighedsbeløb, ikke Kunstpuljen.

Bogværket Mellem Her og Der – Udstillingsplakater 1984-2020: Design og kunsthåndværk hører snarere ind under Statens Kunstfonds kunsthåndværkerpulje. Herudover har bogen et større fokus på det nationale felt end det lokale. Direkte formidling til borgerne, via f.eks. en foredragsrække/et udstillingsprojekt om bogens temaer, vil, i højere grad end affotografering og studieophold, være støtteværdigt. Afvist.

Den Vågne Drøm, Sophienholm, transport samt tryk af katalog: Udstillingen finder sted i Lyngby-Taarbæk Kommune, altså uden for Guldborgsund. Der kunne i stedet have været søgt til lokal formidling. Man må antage, at kataloget betales af udstillingsstedet? Der kan gives tilskud til transportudgifter – 2000 kr. til hver af de tre ansøgere. Modkrav: lokal formidling samt evt. præsentation af udstillingsprojektet og kataloger til Guldborgsund-bibliotekerne. Støttes med 6000 kr.

Vegvisir Art: Arrangementet er ikke primært for professionelt arbejdende kunstnere. Afvist.

Det Blå Tårn 2021: Lokalt funderet kunstudstilling. Et flertal af kunstnere har tyngde. Vi forventer det gennemføres som planlagt Modkrav: fremsendelse af information om artist talks, BKR skal nævnes i PR-sammenhæng mv. Støttes med 30.000 kr.

 • Diskussion af brug af BKRs budget.

Ang. projekter i Lindholm – Camilla Berner og Amel Ibrahimovic:  Vi forventer konkret ansøgning til næste møde og specificeret budget.

 • Opfølgning på informationsstrategi – hvordan får eksempelvis vi flere til at søge Kunstpuljen?

Sekretæren har sendt information til BKF til videredistribution. Dog kun 8 BKF-medlemmer i Guldborgsund.  Herudover er der sendt orientering til Kvindelige kunstneres samfund. Danske Kunsthåndværkere og Keramikere. Lys over Lolland. Museum Lolland-Falster. Nykøbing F. Kunstforening. Kunstskolen Guldborgsund. Og et par andre. I alt 24. Få kunstnere i Guldborgsund ift. det tidligere Storstrøms Amt.

BKR bør skabe en ramme omkring en kunstnerisk fortælling, som folk så kan indbydes til at ’videreudvikle’. Det kan være omkring lokalforankring med fokus på landskabet. BKR skal kvalificere nogle spor, hvor rådet kan blive tydelige. Evt. lave workshops på Lys over Lolland?

 • Vedtægtsændringer – ang. Kunstpuljemidler (uddeling mellem møder og ’over grænser’) og Organisation/Struktur (hvad hvis formand og næstformand trækker sig samtidig). Hvad skal der lægges op til udvalget? (Bilag 4)

Der nedsættes en undergruppe, der kigger på nogle formuleringer for disse tre vedtægtsændringer, med udgangspunkt i Strategi- og Visionspapiret. Møde: 17. september kl. 16.

 • Møde med KFB-udvalget, oktober 2020 – finpudsning af indhold (Bilag 5a og 5b) og hvad kan vi tage med af gave (temahæfte – ’Billedkunsten i Kommunerne’/BKF-flyer)?

Mødet er FLYTTET TIL OKTOBER – dagsorden revideres. Sekretariatet modtager denne efter den 17. september.

 • Studietur

Afklaring med centerchef om beløb til studietur kan overføres til 2021. Hvis emnet for netværkstræffet 2021 skal være ’kunstnerdrevet udstillingssted m. værkstedsfaciliteter mv.’, så kan BKR med fordel benytte studieturen til at besøge relevante steder.

 1. Netværkstræf – tema, sted mv.

Forslag til temaer:

 1. Øernes Kunstfond – i en kontekst omkring landskab, natur.

Evt. bruge KUMUS til idésymposium.

 • Kunstnerhus med udstillings- og værkstedsfaciliteter. Hvordan kan man skabe et kunstnerhus med alle de rigtige faciliteter – hvad skal der til? Hvad er ’must have’ og ’nive to have’?

Program:

Netværkstræf: Kl. 16-18

Middag: Kl. 18-19 spisning.

Mulighed for at se særudstilling på Fuglsang: Kl. 19-20

Mulige oplægsholdere v. netværkstræffet: Silkeborg Bad (Iben Fromm), Teksas, Skovsnogen, Martin Skibsted (ejer af Sakskøbing Sukkerfabrik; med fokus på visioner for fabrikken), Tobaksgaarden i Assens, Tistrup – Sommerudstillingen (Bjarke Regn Svendsen).

 1. Planlægning af Velkomstarrangement den 3. oktober 2020: handouts/publikation/intro-flyer og en lille gimmick, der er lidt mere ”festlig” en vort visionspapir. Velkomstarrangementet blev aflyst. BKR er med i foråret 2021 (omkring 1. april).
 2. Kulturnatten – udstilling i Konfirmandstuen/Munkegangen (Mellem Lys og Mørke) den 2. oktober 2020. BKR kan ikke nå at byde ind med kunstnere.
 3. Besøg af Rostock-kunstnere – udstilling i Nykøbing F., nov. 2020 (Bilag 6)

Fernisering den 12. november 14:30.

 1. Website – feedback på Lisbeths oplæg (se referat fra møde den 15. juni).

Flyttes til punkt 2 næste gang.

 1. Retningslinjer for håndtering af BKR-bannere.
 2. Besøg i Lærken
 3. Kommende facebookopslag
 4. Bordet rundt

BKR opfordrer til, at Tine Nielsen Fabienke bliver siddende den igangværende rådsperiode ud og at Fuglsang Kunstmuseum nye direktør tiltræder fra 2022.

Kontakt billedkunstrådet