Guldborgsund Billedkunstråd

Ordinært møde den 15-06-2021

Tid: Tirsdag den 15. juni kl. 9:00-13:00, Mødelokale Marken, Rådhuset, Parkvej 37

Til stede: Tine Nielsen Fabienke, Charlotte Bonde Wiberg, Claudio Bannwart, Lisbeth Tolstrup, Allan Axelsen

————————————————————————

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde (Bilag 1)

Punkt 3 nederst – layout kommer først efter, den tager Lars. Punkt 5 – ’billedkunstnere med sommerhuse’ i området tages ud. Punkt 5a – ”udkrystalliserer forslag til handlemuligheder”. Punkt 11 – Institut Funder Bakke. Punkt 6 – Fleur Wetterholm sender ansøgning, der kommer på til august – vandring til kunst i det offentlige rum i Guldborgsund Kommune. Fleur har fået honorar til at udarbejde denne ansøgning fra Fuglsang Kunstmuseum.

 1. Orientering fra sekretær
 • Økonomi (Bilag 2)
 • Sundskolen
 • Fuglsang Skulpturpark
 • Honorarsatser – BKR

Skrivebordsarbejde 350/t. Kaffemøder 1 ½ time – 450 kr. Møder op til 4 timer – 900 kr.

 • AIR – Søren Lose & Thomas Seest
 • PR på Kunstpuljen
 • Lehman Brothers – REDRUM (Bilag 3, følger mandag) –
 • Vandkunsten af Egon Fischer (henvendelse fra Marianne Reinhardt, Bilag 4)

Charlotte finder ud af, hvem der skal behandle den.

 • Onlinemøde med BKF (Bilag 5)

BKF har meget relevant erfaring på området. De har netværk og viden. Informationsflow mellem billedkunstråd kan måske udvikle sig til et organ. Vigtigt også at inddrage Statens Kunstfond.

Guldborgsund vil gerne huse en konference. Kan BKF/SKF levere opdateret liste på alle Billedkunstråd? GB har bug for networking og viden om, hvilke tiltag andre sætter i værk. Kunst i det offentlige rum er et fokusområde – hvad gør andre?

Se på, hvad det er, vi kan som Billedkunstråd med 3 perioder på bagen. Kan andre Billedkunstråd levere en tilsvarende kortlægning ligesom GBs periodeprofil/KIG-rapport.

Hvordan imødekommer man fordomme omkring kunst og kultur – vigtigt emne. Hvordan forbereder man til en kunststrategi?

 • Stationspladsen (Bilag 6)

Vi tager møde internt kl. 9 torsdag den 17. juni og derefter kl. 13 med Svend Skodborg

 1. Ansøgninger til Kunstpuljen
 • Falsterhus Kunstnersymposium (Bilag 7) – GB giver et yderligere tilskud på 5000 kr.
 • Scenefald v. Kristoffer og Mette Glyholt (Bilag 8) – Vi tildeler 6000 kr. på betingelse af at værket realiseres efter hensigten. Støtten er endvidere betinget af at yderligere fondsstøtte rejses. Vi skal se bekræftelse fra Susanne Grue på, at projektet indgår formelt i LOL, svar inden 1. juli.
 • VILD-PARK v. Søren Lose og Thomas Seest (Bilag 9) – 8400 kr. til to workshops.
 • Collection – Originalgrafik og -tegninger fra privat samling v. Lars Pryds (Bilag 10) – 15.000 kr. til projektet, vigtigt med det lokale tilsnit, det professionelle niveau og sammenkoblingen med det populære format omkring Åbne Atelierdøre.
 • Kunstnerportrætter til Lys over Lolland v. Ingrid Riis (Bilag 11) – Fotos af lokale kunstner. Projektet er et håndgribeligt eksempel på det med at gøre kunsten nærværende. Ingrid Riis er ikke billedkunstner, men hun iscenesætter og fanger et kunstnerisk håndværk, via hænderne. Ingrid har desuden fotograferet til ’Kunsten på Sydhavsøerne’. 6960 kr. bevilget.
 1. KIG – Kunst i Guldborgsund pilotprojekt v. Lisbeth (Bilag 12 – kommer mandag)

Der er blevet rettet til iht. Bemærkninger. Vi skal beslutte hvor mange eksemplarer, rapporten skal ligge i.

 1. Periode-profiler og projekttyper v. Lisbeth (Bilag 13 – kommer mandag).

Internt arbejdspapir i relation til kunststrategien. Hvad har GB bevilget midler til? Hvem har siddet med, hvornår? Inspirerende og til drøftelse. Også godt ift. sparring med andre Billedkunstråd – og det næste BKR i Guldborgsund. Fokus har ændret sig igennem perioderne – dette afspejles i hvad GB har tildelt til. Sammenlignende fra periode til periode.

 1. Vision og handleplan 2018-2021 v. Lisbeth (Bilag 14)

Opsættes så den grafisk hænger sammen med vedtægterne. Mindre rettelser er gennemgået. Der skrives milepæle og udviklingstiltag for 2021 ind.

Ang. websiden: den er ikke færdig. Lisbeth og Lars kan sætte WordPress i gang men der skal findes webmaster, der kan holde siden ved lige og lave indhold. Louise Trier har journalistisk og kunsthistorisk baggrund – hun har lavet arbejde for Fuglsang siden oktober. Honorarlønnet. Charlotte Binau fra bestyrelsen i Holmegaard. Har renoveret Grafisk Værksteds hjemmeside. Kan lægge koder og funktioner ind. Lee Leplaw Deichmann fra Sakskøbing er Webmaster (timelønnet) for museet, men kan ikke lave indhold. Lisbeth taler med Helle Bock i Nykøbing Kunstforening.

 1. Landsdækkende møde for BKR i Guldborgsund, forår 2022 v. Lisbeth
 2. Rådgivning ift. kunsten på Rådhuset v. Lisbeth

Kunstforeningen tager sig af det.

 1. Kunstregistrant/formidlingsapp – kunst i det offentlige rum v. Julie & Tine.

Stor udfordring for kommunen. Registranten skal ikke forankres hos Claus, for han råder ikke over midler. Vigtigt at drift og vedligehold skrives ind i budgetterne. Opgave hos Jakob Klit. Vi skal være klare på hvilke værkkategorier, der indgår. Fuglsang Kunstmuseum har viden om, hvordan man passer på en samling og hvordan man formidler den. Espens registrant for MultiCenter Syd er meget sober – stilfærdig grundregistrering. Der skal udvikles en manual til vedligehold af forskellige materialer.

Peter Foersoms artikelserie – 260 stk. – kan fungere som udgangspunkt. Evt. et joint venture-projekt mellem museet, kommunen og BKR. Vi løfter feltet som en understøttelse af kulturturismen.

 1. Kommende renovering af St. Kirkestræde evt. med sammenhæng til Langgade // Ledige lokaler i St. Kirkestræde, evt. til udstillingsbrug v. Charlotte.

Charlotte er flyttet i Udvikling, der skal sikre et bedre tværfagligt samarbejde. Sidder med områdefornyelsen etape 2: Langgade og Færgestræde samt St. Kirkestræde, der har en anlægsbevilling uden for områdefornyelsen. I området omkring St. Kirkestræde vil de gerne være Latinerkvarter og vil gerne tiltrække kreative butikker og mennesker. De har lavet kunst på belægningen, og wires hvor der bliver hængt ting op. Belægningen skal være praktisk, tidsløs, dekorativ og kunne fungere hen over årstiderne. Arbejdsgruppen vil invitere nogen ind, der kan samle principper og ønsker ift. de erfaringer, man har gjort sig de seneste år. Der er 2,3 mio. til renovering. Der inviteres arkitekt og rådgiver ind for at assistere med de tekniske ting. Herefter træder borgere og forening sammen for at tage beslutning. Hvad kan BKR byde ind med?

 1. Kunstneriske blikke på stedet.
 2. Få en rammesætning først – site specific? Varighed? Temporalitet? Ren dekoration?
 3. Mulighed for faste anlæg i form af lys, vand(kunst), belægning – stedet skal lægge op til ophold (der er ikke trafik, kun brandveje).
 4. Sikre æstetisk forbindelse til havnen.
 5. Pop-up formater (kæmpe effekt).
 6. Henvende sig til flere aldersgrupper – f.eks. med spil.
 7. Arbejde med destinationen og bevægelsesmønstret i byen.
 8. Nye butikskoncepter. Iværksættere. Sammenhæng mellem aktører i området.
 9. Kunst som netværksskaber, sammenbinder.

Tidshorisont: Langgade etableres til næste år. 2022-23 skal vi i jorden.

 1. Nyt fra Elvej v. Lisbeth.

Morten er i forhandlinger med forsyningen, der skal udredes rettigheder omkring forurenet jord. Han melder tilbage med afklaring. Herefter arbejdsgruppe. Balance mellem kunstnersted og noget andet, 5000 kvm grund.

 1. Multihallen og ArtMind Gallery (Bilag 15).

Rammer ikke. Vi skal ikke være nyt Næstved.

 1. Velkomstarrangement (4. september / 6. november).

Kan vi nå at lave folder? Bed evt. kunstnere om at levere ind til en samlet folder. Herudover information om Kunstpuljen. Evt. en goodie bag med postkort mv.

 1. Studietur – hvor skal vi hen? Nye datoer?

Kunstnerdrevne huse: Teksas – Græsted, Maltfabrikken. Kunstkollektivet 8B, Nykøbing Sjælland. Institut Funder Bakke.

13. – 14. oktober – Vandrehjem Anneberg. Overfart Odden-Ebeltoft.

 1. Kaffemøder / havneudvikling

Vi inkluderer Nina Raun Munk. Uge 26. Efter kl. 15.

 1. Bordet rundt (Facebookopslag – sommerpuljemidler mv.).

Kontakt billedkunstrådet