Guldborgsund Billedkunstråd

Ordinært møde den 19-01-2021

Tid: Tirsdag den 19. januar kl. 9:00-13:00, Teams

Til stede: Allan, Lisbeth, Tine, Charlotte, Claudio og Julie


DAGSORDEN

 1. Godkendelse af dagsorden

Tilføjelser:

 1. indlæggelse af pause
 2. orientering om møde med Lærken
 3. info om webinar v. BKF hhv. den 18. januar, 19. januar og 27. januar.

Godkendt

 1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde (Bilag 1)

Fint med kondenseret beslutningsreferat.

Punkt 7 – vedtægtsændringer: Hvad hvis formand og suppleant trækker sig samtidig?

Godkendt.

 1. Orientering fra sekretær
 • Budget 2021 (Bilag 2)

Ønske om forenklet budgetskabelon for 2021.

Undersøge hvad der er af muligheder for at differentiere timesats for hhv. rådsmøder og kaffemøder. Lige nu er der én honorarsats for møde op til fire timer og møde over 4 timer.

 • Verdens Største Saks

Hvornår er det hensigtsmæssigt at BKR kommer ind i sådanne processer – og hvordan hjælper vi videre til videndeling om projekter i det offentlige rum?

 • Sundskolen, repræsentant til styregruppen

Lisbeth indgår i styregruppen. Der aflønnes fra budgettet til ’anden mødeaktivitet’.

Vigtigt med varig, arkitektonisk forankring, godt ’håndværk’ og kvalitet, at kunsten tænkes ind i starten af processen og ikke bliver ’påhæng’, at lokale kunstnere inddrages (eks. kunstnere fra ’Det Blå Tårn’, In Situ, Land Art-gruppen), at pædagogiske formål og læring vægtes, at grønne og bæredygtige aspekter indtænkes, at der samarbejdes med andre faggrupper. Kan der også blive tale om temporære projekter?

 • Multihallen, evt. open call.

Budget: 450.000. Der tænkes i tre scenarier: 1. udendørs – et vartegn, der også kan bruges grafisk og som fungerer ift. bygningsmassen, 2. Indendørs – i hallerne, evt. farvesætning, 3. loungeområde & gange – evt. noget indretning/lyssætning (monumentalt).

Det skal defineres, hvor vi kan sætte ind. Der er mulighed for at invitere 5-6 kunstnere til at levere rå skitseoplæg (10-15.000 kr. pr. kunstner) og så udvælge 3 kunstnere, der får lov at arbejde videre. Det står projektgruppen frit for kun at anvende en del af det endelige projektforslag.

 • AIR – Søren Lose & Thomas Seest

Orientering om presse. Erik Mortensen har forfattet et læserbrev. Søren og Thomas vil lægge op til konstruktiv dialog frem for debat i dagspressen.

 1. Vedtægtsændringer v. Lisbeth og Allan (Bilag 3)

BKR har også mulighed for at rådgive foreninger og privatpersoner om kunst i det offentlige rum. Vedtægtsændringer sættes op med nyt layout, som skal danne forlæg for visionspapiret. Således får vi ét samlet udtryk. Hver paragraf i vedtægten får en overskrift. Ændringerne er gennemgået og tilrettet.

 1. Website v. Lisbeth.

Der bliver set på funktionalitet og udtryk. Morten fra Cetro skal fremsende adgangskoder.

 1. Anlægsønske til budgetforhandlinger – forslag til kunstnerhuse (Nyk. F. Havn, Elvej 8 mv.).

Ønske om mødested, overnatningsmuligheder, udstillings- og værkstedsfaciliteter.

 1. Elvej 8, der ligger mellem bagsiden af Sakskøbing Station (halvandet minuts gang) og vandtårnet, ejes af Guldborgsund Forsyning (selvstændig virksomhed under Guldborgsund Kommune). GF har lagt op til forslag til stedet, men der er ikke kommet nogle. Flere forskellige bygninger, hvoraf den primære (50-60 m2) er bevaringsværdig. 5 huse + lang lagerbygning samt grund til udendørsarbejde. Forfaldent og skal renoveres fra bunden, men gode grundhuse. Der er plads til udstillingsfaciliteter i flere huse samt artist-in-residence i administrationsbygningen, hvor der er toilet, køkken og bad. Kan den lange lagerbygning ryddes?
 2. Markedshallen på havnen – ligger centralt. Mulighed for udstillingsfaciliteter. Herudover havnekontor-bygningen (den gule bygning). Her kan der være artist-in-residence-faciliteter i de to store lagerrum samt mulighed for at bo ovenpå.

Drift skal tages med i betragtning v. evt. anlægsønske. Kan ikke drives alene på kunstnerbidrag. Det skal være et hus under kommunal adm. og ledelse, hvor kunstnerne til gengæld kan byde ind med events. Det kan generere energi, interesse, turisme.

Inspiration fra Maltfabrikken i Ebeltoft. Værftet i Helsingør. Spritfabrikken i Aalborg. Hvidesande – bæredygtigt hus med artist-in-residence-faciliteter, åbent for lokale besøgende, der tæt på kan opleve den kunstneriske proces. Muligheder til studietur i september.

I forbindelse med oplæg til brug af Bønnelyches Pakhus udarbejdede Kristoffer Glyholt en minirapport om isolering mv. Noget lignende skal gøres her.

 1. Forberedelse af kaffemøder samt deltagelse

Kaffemøder udskydes ind til vi kan mødes fysisk. Dialog i mere uformelle fora gavnlig.

Vigtigt fra politisk side at kunne differentiere mellem professionelt arbejdende billedkunst og eks. byvartegn.

Vejen til BKR skal være mere synlig.

 1. Formidling af kunst i det offentlige rum.
 2. Studietur i september

Rønnebæksholm (parken, artist-in-residence), Maltfabrikken, Spritfabrikken, teksas i Græsted.

 1. Velkomstarrangement (29. maj/4. september) & billedkunstens dag (17. marts)
 2. Budget 2022 til KFB-udvalget.
 3. Bordet rundt (KIG, Facebookopslag mv.)

Orientering om møde med Oliver Stilling & Claus Meyer samt møde med Lærken/Café Alwe.

Alwe: ombygning er i fuld gang. ’Den Vågne Drøm’ kan ikke lægges der.

Bestyrelsesmøde om Femern-forbindelsen ultimo januar – mere ved næste møde.

Kontakt billedkunstrådet