Guldborgsund Billedkunstråd

Ordinært møde den 24-08-2021

Tid: Tirsdag den 24. august kl. 9:00-13:00, Samtalerum 1, Blok B, Rådhuset, Parkvej 37

Deltagere: Lisbeth Tolstrup, Allan Axelsen, Claudio Bannwart, Tine Nielsen Fabienke, Charlotte Bonde Wiberg.

Sekretær: Julie Damgaard

————————————————————————

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Ang. Bordet rundt -> studietur: Der stilles forslag stillet om at BKR overnatter i Fredensborg Husene i forbindelse med kommende studietur.

 1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde (Bilag 1)

Godkendt

 1. Orientering fra sekretær 
 • Økonomi (Bilag 2), herunder midler til andre rådsopgaver end ordinære møder.

Økonomi til Lisbeth skal klarlægges. Der skal ryddes op i projektopgaver inden jul, så vi ved hvad vi har af midler til rådighed i næste runde.

 • Sundskolen

Forsinkelse i proces pga. afklaring af ansvarsforsikring.

 • AIR – Søren Lose & Thomas Seest
 • Metropolis – Walking Landscapes // Lys over Lolland // Lehman Brothers
 • Stationspladsen
 1. Kunstpuljen – ansøgninger
 • Vertigo/Den Sorte Skole (Bilag 3)

Stedsspecifik installation, cross-over-elementer: musik og lys. Projektet har dimension til en oplevelse for alle målgrupper. Borgerne møder den professionelle kunst. Støtter med 5.000 kr.

 • Lys over Lolland

Ingrid Riis kan sende en ny ansøgning; BKR skal nævnes på LOL.

 1. Vision & Handleplan v. Lisbeth

Dokumentet er strammet op og har fået indholdsfortegnelse og layout. Skal nu på hjemmeside.

 1. KIG v. Lisbeth – hvem skal have den tilsendt? 

Rapporten er nu med Intro, forside og billeder. Der skal printes til udvalget og til rådet selv. Samt til Lise, Lene Rikke og Alma, Diana og Katha. A5 hos Lasertryk. 20×24 cm højformat. Oplag: 100 stk. Pris ca. 4000 kr.

 1. Periode-profiler v. Lisbeth

Kan danne grobund for arbejdet med kunststrategien – der kan skrives noter ind på sidste side.

Periode 1 – to ting står skarpt: a. Den værdi som MultiCenter Syd har haft som samarbejdspartner (hvem overtager Vandtårnet?), b. Mange huskunstnere – det har tegnet en skarp profil.

Periode 2 – her skete der meget uden for Guldborgsund.

I begge perioder er der rakt ud mod SFOer, skoler, vuggestuer.

Skal vi nu tænke i kulturturisme? Støtte kunstneriske projekter med udspring i Guldborgsund, men præsenteret uden for kommunen?

Ideen om et kunstens hus er stadig et uudforsket projekt.

Vigtigt med tættere samarbejde med forvaltningerne og udvalgene – som en del af kunststrategien.

 1. Kunststrategi v. Lisbeth og Julie

Claudio og Allan har gennemgået strategien med udgangspunkt i periodeprofiler og andre kommuners strategier. Kommentarer og gennemlæsning v. Lisbeth. Hvornår kan kunststrategien blive lagt op?

 1. Website – Lisbeth

Har forespurgt hos Helle Bock, om der blandt medlemmerne i Kunstforeningen Nykøbing F. er nogen, der kan hjælpe med siden. Har ikke givet resultat. Lee Leplaw er fast konsulent på Fuglsang. Afregner månedsvis (600 kr./t. inkl. moms). Hun er fleksibel, bor i Sakskøbing og kan både bygge op og holde ved lige. Tine taler med hende om opgaven, og Lisbeth giver dessiner i forhold til proces.

 1. Velkomstarrangement, 4. september og 6. november 2021

BKR kommer med goodie bags indeholdende publikationer rådet har støttet, kunstnerpostkort/flyers (bl.a. Falsterhus), print om kunstpuljen, postkort med illustration og tekst om BKR, Vision & Handleplan samt KIG-rapport, Fuglsang-folder, VILD-PARK festival-info. Økologisk papirspose – må vi levere noget med hank? Lægge vedtægter frem til gennemlæsning. Dråbebanneret skal op.

 1. Netværkstræf – hvem, hvad, hvor?

Dialog om et kunstens hus. Oplægsholdere: Funder Bakke og teksas. Evt. Underværker eller Øernes Kunstfond (hvad betyder kunstneriske fællesskaber for at et sådant projekt kan lykkes?). Heike om residency-faciliteter? 44Møn/Bjørn Nørgaard kan sige noget om residency for kuratorer. Sydhavn Station også en mulighed for at sige noget om de økonomiske aspekter.

Præmiering, mulige kandidater:

 • Erik Mortensen – for det grafiske værk.
 • Bo Karberg – havnen i Nysted.
 • Thorbjørn Lausten – for lang tids spændende virke.
 • Poul Esting – for initiativ til Det Blå Tårn. Lokal tilknytning.
 • Thomas Kadziola
 • Lars Pryds
 • Guri Skygge – anerkendelse af formidling til børn og unge. Rækker ud til borgerne med professionel billedkunst.
 • Susanne Grue – 20-års jubilæum. Blander det lokale og globale.

Fuglsang og Lys over Lolland: to institutioner vi kan være stolte af. Rækker ud til hver deres målgruppe. 2×10.000 kr.

 1. Vandkunsten af Egon Fischer v. Charlotte

Næste møde

 1. Møde med Havnen // Thomas fra BLF // kaffemøder

Museet sidder med i arbejdsgruppen. Snart foreligger der en masterplan fra arkitekterne, herefter kommenteringsmulighed. Charlotte hører Nina om, hvornår det strategisk vil være godt at få BKR ind. Lene Rikke må tale med Ole Jacobsen.

Julie og Charlotte tager møde med Thomas og Lehman Brothers om St. Kirkestræde – der aftales dato.

 1. Bordet rundt 

Facebook-opslag – det gemmer vi til REFRAKTO kører

Liste over Billedkunstråd – kan findes på Statens Kunstfonds hjemmeside

Elvej – afklaring omkring indsats i hhv. Guldborgsund og Lolland kommune.

Rapport om Fuglsang Skulpturpark – skulpturparken udvikles med et værk af gangen over en årrække

Studietur – en dag i stedet for to.

Kontakt billedkunstrådet