Guldborgsund Billedkunstråd

Ordinært møde den 28-01-2020

MØDE OM  1 % ORDNINGEN

Tid: Tirsdag den 28. januar kl. 9:00-13:00, Rådhuset, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F., mødelokale Gang E

Til stede: Anne Højer, Claudio Bannwart, Allan Axelsen, Charlotte Bonde Wiberg, Lisbeth Tolstrup.

Sekretær: Julie Damgaard


DAGSORDEN

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Konstituering af det nye råd

Ifølge vedtægterne konstituerer Billedkunstrådet sig med formand og næstformand, hvor det gælder, at formanden udpeges blandt de professionelle billedkunstnere i rådet.

Der bliver peget på Allan Axelsen som formand. Allan accepterer.

1 % ordningen – Strategiudkast

Statens Kunstfond matrice for en strategi for kunst i det offentlige rum gennemgås og udfyldes. Vedhæftet som bilag.

Proces for kunststrategi:

Uge 6: 1. udkast gennemskrives (28. januar-5. februar)

Uge 6: Rådsmedlemmer kommenterer udkast (5. februar-9. februar)   

Uge 7: Møde hvor kommentarerne gennemgås og indskrives (11. februar)

Uge 7: Udkast til Centerchef Lene Rikke Bresson (Borger & Branding) samt Kristine Klæbel (teknik & Miljø)

Uge 7-9:  Centerchefer gennemgår udkast

Uge 8: Lisbeth Tolstrup indsamler værkeksempler og brugerudtalelser fra relevante og sammenlignelige kommuner (billeder, interessenttilkendegivelser, kommentarer/brugerudsagn, medarbejdervinkler)

Uge 10: Centerchefers kommentarer/anbefalinger indarbejdes og det besluttes hvor og hvornår sagen skal lægges op samt hvorvidt der er tale om en drøftelses- eller beslutningssag (6. marts)

Uge 11: Frist for sager til april-mødet (16. marts)

Uge 12: Møde med KFB-udvalget (18. marts kl. 9:00-9:30)

Uge 17: TME-udvalgsmøde (20. april) og KFB-udvalgsmøde (22. april)

Videre til Byråd

Kunststrategien inkorporerer anbefaling om en 1 % ordning, der skal ligge som en principsag for alle kommunale byggesager og anlægsarbejder og altså ikke som et forslag til en kommende budgetaftale.

Kunststrategien skal indeholde:

  • Vision
  • Overordnede linjer omkring realisering
  • Eksempelkatalog – billeder og brugerudtalelser

Kunststrategien tager afsæt i en lokal nødvendighed, nemlig at der sker rigtig meget på byggeområdet lige nu. Den kigger både på kunstmiljø, turisme og erhvervsliv og samarbejdet mellem disse aktører. Samtidig inkorporerer den overvejelser omkring, drift, vedligehold og bevaring.

Der laves et eksempelkatalog både med lokale og nationale eksempler på kunst i det offentlige rum med tanke på, at indsatser skal være operationelle.

Der lægges vægt på merværdi. Både:

  • Borger-merværdi med fokus på kvalitet, æstetik og identitetsskabelse
  • Merværdi i forhold til branding-aspektet, hvor vi forpligter os på at gøre en forskel.

Samtidig vægtes bæredygtighed højt:

Vi får mere for pengene ved at kunst integreres fra starten i offentlige projekter i stedet for at blive hæftet på efterfølgende.

Med strategien manifesterer vi, hvad kunsten kan ift. både borgere, synlighed og aktiviteter.

Det er essentielt, at ejerskabet til kunststrategien og det kommende arbejde deles ligeligt mellem TME og KFB. Derfor tager strategien også udgangspunkt i styringsblomst, udvalgsstrategier og kulturpolitik.

Studietur til Bornholm fastlagt fra den 26. – 28. maj 2020

Charlotte booker bil. Julie booker overnatning og bestiller færgebilletter samt koordinerer program.

Anne ankommer først med fly den 26. maj om aftenen.

Kontakt billedkunstrådet