Guldborgsund Billedkunstråd

Ordinært møde den 01-03-2022

Tid: Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 09:00-13:00, Mødelokale Stranden, Rådhuset, Parkvej 37, Nykøbing F.

Til stede: Allan Axelsen, Lisbeth Tolstrup, Claudio Bannwart

Fraværende: Tine Nielsen Fabienke, Charlotte Bonde Wiberg

Referent: Julie Damgaard


 

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

Der er kommet en ekstra ansøgning. Ellers godkendt.

2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde (Bilag 1)

Ang. Pkt. 1 – skabelon er til den nye hjemmeside.

3. Orientering fra sekretær

 • Økonomi (Bilag 2, eftersendes)
 • Medlemmer eftersender sedler for flere møder efter i dag.

4. Vedtægtsændring og indstilling af BKR-medlemmer til LKF-udvalget

 • Thomas Kadziola – anbefalet, personlig stedfortræder: Lisbeth Tolstrup
 • Emil Krog – anbefalet, personlig stedfortræder: Allan Axelsen (Emil Krog er i Rom t.o.m. juni 2022)
 • Marija Griniuk
 • Pia Rönicke – anbefalet, personlig stedfortræder: Tue Greenfort
 • Dina Lundvall Nielsen – personlig stedfortræder for Parul Modha
 • Parul Modha – anbefalet, personlig stedfortræder: Dina Lundvall
 • Ditte Soria
 • Anna Schram Vejlby – direktør, Fuglsang Kunstmuseum, personlig stedfortræder: Tine Nielsen Fabienke
 • Oliver Stilling – journalist.
 • Kandidater fra det lokale erhvervsliv: 1. Thomas Rasmussen – BLF, 2. Jes Jonigk – Marius Mortensen, 3. Hans Jørgen Kristiansen. De peger selv på suppleanter.

5. Ansøgninger til Kunstpuljen

 • Rune Fjord – Tryk på pølsen, Madens Folkemøde (Bilag 3) – bevilling: 15.000 kr. Forbehold for, at projektet skal gennemføres som beskrevet.
 • Agnete Bertram – Artist talk (Bilag 4) – bevilling: 5.480 kr.
 • Ekstra ansøgning: Kunstnerhus i Guldborgsund Kommune.

Rådet vil gerne støtte en fortsættelse af projektet efter den indledende fases afklaring af projektramme. Bevilling: 10.000 kr. til at gå videre med fase 2 (med henvisning til eksisterende opstartsplan), der skal konkretiseres i et idéoplæg/en formulering af strategi for et blivende sted (tidspunkt: mar-apr 2022).

6. Budget 2023 (Bilag 5)

gennemgået, det går videre til administrativ godkendelse.

7. UKK-rapport om billedkunstneres arbejdsforhold i kommunen (Bilag 6)

Send dem KiG-rapporten, fysisk eller digitalt. Rådet har været optaget af det samme spørgsmål. Der
er ikke etableret kommunale atelier- eller værkstedsfaciliteter. Billedskolen: oplysningsforbund,
ingen værkstedspladser.

8. Update: Elvej 8, Sakskøbing

Morten Langer har afsat midler til jordbundsundersøgelse, den viser forurening; 5000 m2 grund og seks bygninger kan kun bruges til kortvarige ophold. Artist residency ikke en mulighed. Værkstedspladser skal have vand, varme, lys. Hvad vil det koste at rense jorden op?

9. Kunst på Rastepladser (Bilag 7)

Jury, oplagt med repræsentant fra billedkunstrådet. BKR deltager gerne i forberedende møde.

10. Kunststrategi – overdragelse

Del af dagsorden på maj-mødet. Tankerne bag strategien: hvorfor ser den ud som den gør?

Uddeling af KiG-rapporten ved samme lejlighed. Gennemgang af økonomi: grundtilskud og kommunalt tilskud. Gennemgang af Vedtægter; Vision & Handleplan; Kunststrategi.

11. Bordet rundt (Facebook-opslag, website mv.)

PM på Kunstpulje-uddeling. Lancere hjemmesiden, når det nye BKR er konstitueret.

 

Kontakt billedkunstrådet