Guldborgsund Billedkunstråd

Ordinært møde den 19-01-2023

Tid: Torsdag den 19. januar 2023 kl. 09:00-12:00 (evt. 13), Mødelokale Skoven, Rådhuset, Parkvej 37, Nykøbing F.

Fraværende: Emil Krog.


 

DAGSORDEN

1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2 Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde (Bilag 1)

Godkendt

3 Orientering fra sekretær

 • Økonomi (Bilag 2, eftersendes) + Budget 2024
  Overført fra 2022: 80.351 kr. Sekretæren rundsender forslag til budget 2024.
 • Sundskolen
  Kurator arbejder med konkursboet. Kommunen håber på at finde en ny entreprenør snarest. Ønsket er at trække det kommunale tilskud til kunstudsmykningen over i Borger & Brandings egen administration.
 • Madens Folkemøde
  Kom gerne med input til kunstnere.
 • Dialogmøde med Statens Kunstfond
  Ikke så stort fremmøde, men god dialog med SKF.
 • Sanselund i Sakskøbing
  Foreløbig 1 ansøgning.
 • Gedser – Scandlines
  Til en start beser Kulturafdelingen lokalerne – og Rådet får senere besøgsmulighed.

4 Onlinemøde med Stine Linnemann (Patchwork-skov) kl. 09:30-09:50.

Flyttes til senere.

5 Kunstpuljen

Ansøgning fra In Situ Lolland (Bilag 3)
Lever op til kriterier: prof. Kunstnere; fin ansøgning, der formelt set indeholder det den skal; tilskuddet går til kunstnerhonorarer; overordnet budget er ambitiøst, men der søges forskellige steder; uafviselig.

6 Høring – Superflex SUPER REV (Bilag 4)

Superflex store inden for offentlig udsmykning. Vægtig samarbejdspartner i WWF. Rådet antager, at WWF igangsætter ikke så stort et projekt uden videnskabelige begrundelser/belæg for at det virker, men hvorfor er netop kysten ved Gedser Odde attraktiv? Hvad er den lokale omstændighed, er der et behov? Bliver det for konceptuelt?

Projektmidler: at kanalisere penge til et biodiversitetsprojekt via kunsten er omkostningstungt. Der går mange midler til kunstnerhonorar, der kunne bruges direkte på biodiversitetsindsats/ miljøforskning. Men samtidig vigtigt/spændende, at kunsten arbejder ind i en bæredygtigheds-kontekst. Og kunstens indsatser er, i forhold til andre fagmiljøers, meget billige og kan ofte gennemføres hurtigere, fordi der netop er tale om kunstværker og ikke tunge infrastrukturelle projekter. Interessant at lade forskellige fagmiljøer møde hinanden på den måde. I dag er kunstbegrebet meget vidt. Kunsten kan pege på et problem: der bliver suget sand og sten fra havbunde.

Målgrupper: Er det fiskene, der er de primære modtagere/samarbejdspartnere(?) – det er en ny vinkel. Skal der også være noget på land? Kan man se det fra land eller kun, når man dykker? Er der noget borgerinddragelse? Billedkunstrådet skal kvalificere borgernes møde med den professionelle billedkunst, og kunsten skal ikke være ’fjern’ eller kun for de få. Samtidig er tanken om, at kunsten her primært er for fiskene – og måske for fugle, der kan lande på den (at den er arkitektur for faunaen) – en sjov drejning.

Drift og vedligehold: Se om det fungerer, før man ruller projektet ud andre steder.

7 Dialog om Egon Fischers Vandkunst (Bilag 5) .

Vandkunsten er ikke noget for Fuglsang Kunstmuseum at sætte op. Men museet vil gerne være sparringspartner ved re-etablering, dog skal initiativ hertil komme fra kommunen. Oprindelig idé: kommunen ville gerne have en udsmykning til Torvet. Egon Fischer ønskede at give illusion af, at værket ’skød’ ud over byen, ned mod vandet. Forundersøgelse viste imidlertid gamle træ-rør i undergrunden på det sted, værket skulle placeres, så det måtte rykkes. Muligheder for ny placering: Udlån til anden kommune. Rådhuset/Vild Park. Middelaldercentret. DLG-grunden.

Dens funktion som vandkunst og de oprindelige tanker bag skal honoreres. Værket skal ikke ligge der, hvor det nu ligger. Der kan komme en større konservatorregning. Hvad er udkommet af den politiske behandling af sagen?

8 Nyt om Tøjeksperten (V. Thomas R.)

Bare i el-udgifter vil det koste 100.000 kr. om året at rykke ind i Tøjeksperten. Kan Rådet finde et andet egnet sted? Sukkerfabrikken i Sakskøbing råder over tomme lokaler og fabrikkens ejer vil gerne skabe nyt liv og generere trafik ved bl.a. at lade dygtige kokke rykke ind gratis. Mulighed: Lægge et af Billedkunstrådets møder på Sukkerfabrikken.

9 Nyt om Billedkunstens Hus (v. Parul)

Der lægges op til en Kunstnersalon, hvor 2-3 kunstnere inviteres ind til debat. Der skal skabes netværk. Det skal gøres offentligt.

10 Evt. dialogmøde med de grupper, der arbejder for bedre billedkunstfaciliteter.

I alt er der 3-4 grupper, der kigger efter lokaler at omdanne til kunstnerhus. Kunstnergruppen omkring Marinestationen kigger mod Frisenfeldt. Sekretæren finder kontaktpersoner. Rådet kan skabe rum for dialog. En vigtig pind i rådets strategi. Der skal også gå invitation ud til Kunstskolen, Erik Mortensen. Og til Marianne Reinhardt.

11 Kunststrategi (Bilag 6)

Rådet gennemgår strategien til næste gang og kommer med input.

12 Studietur 2023

Besøge et sted, der har en kommunal medfinansiering. Hollufgaard ikke støttet af kommunen. Besøg i Vordingborg Kommune: POLY, 44Møn, Liselund Laboratorium. Også mulighed for Maltfabrikken i Ebeltoft, der startede på crowdfunding. Augustenborg. Læg studietur efter den 25. juni 2023. Videre diskussion på næste møde.

13 Bordet rundt

(Facebook-opslag, alternative mødesteder, BKF – ’Kunst i Kommunen’, Kunstpuljen – markedsføring – UKK/BKF (Parul), mødediæter/transportgodtgørelse, Royal Run mv.).

Fremsender Budget 2023. Godt Netværkstræf 2022. Indstilling af Jens Flensted til Hæderslegat 2023.

Kontakt billedkunstrådet