Guldborgsund Billedkunstråd

Ordinært møde den 22-08-2022

Tid: Mandag den 22. august 2022 kl. 09:00-12:00, Mødelokale Stranden, Rådhuset, Parkvej 37, Nykøbing F.

Til stede: Emil Krog, Anna Schram, Parul Modha, Thomas Rasmussen, Oliver Stilling

Referent: Julie Damgaard


 

DAGSORDEN

Bemærk: Vi mødes fem minutter i 9 v. Tøjeksperten, Langgade 6-8, Nykøbing F. for at bese 1. salen.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde (Bilag 1)

Godkendt

3. Orientering fra sekretær

Økonomi (Bilag 2)

Der er brugt 15.178 af 18.000 kr. til ordinære møder samt 45.982 kr. af Kunstpuljen, hvilket betyder, at der resterer 32.018 kr.

Møde med Christoffer Faurschou d. 10. oktober.

Kommer på besøg kl. 10:30-11:30.

Velkomstarrangement

Vi kan tale nærmere efter 3. september.

4. Planlægning af netværkstræf – dato, tema, inviterede mv.

Dato er fastsat til onsdag den 9. november kl. 17-21. Ønsket er at have tematisk fokus på kunst i det offentlige rum, nærmere bestemt hvordan kunsten kan rykkes ud i landskabet og hvad gør det ved vores naturbegreb og -forståelse, der i forvejen er præget af det antropocæne? Bud på overskrift: ”Kunst, natur og landskab”. Potentielle oplægsholdere: Kommunens huskunstnere Søren Lose og Thomas Seest (deres erfaringer med at arbejde i VILD PARK), Statens Kunstfond (hvordan får man et kunstnerisk samarbejde med kommuner op at stå), Fuglsang Kunstmuseum (det kommende kunstlandskab omkring museet). Repræsentant fra gruppen omkring Land Art Lolland-Falster (hvor er land art’en i dag og hvilke perspektiver er der for den i Guldborgsund?). Evt. Tue Greenfort eller Studio ThinkingHand (hvad betyder naturbegrebet i en kunstnerisk praksis?; se evt. til Bio Arts Society, Finland).

5. 10:30-11:00

Besøg af specialkonsulent for Landdistrikter og Turisme, Martin Damgaard, der vil fortælle om projektet Stedet Tæller X – https://realdania.dk/projekter/stedet-taeller-x

6. Møde med LKF-udvalget – udkast til oplæg (se Bilag 3).

Formand og næstformand står for præsentation. Det skal forberedes, evt. en powerpoint. Fokus på, at BKR løser noget, der er efterspurgt.

7. Kunstpuljen – Open Call. Udformning (evt. inspiration fra Struer: https://bkf.dk/open-call-struer-som-lydens-by/).

Forslag om open call på lokalet i Langgade. Lokalet skal kunne lånes gratis. Hvad skal et evt. tilskud fra Kunstpuljen til udstillingsomkostninger ligge på? I ansøgning lægges vægt på: indtænkning af konteksten; tema der peger mod totalinstallation/total immersion; udstillingen skal gerne kunne ’passe sig selv’.

Skal der lægges op til egenfinansiering?

Evt. samarbejde mellem Fuglsang og BKR for at rejse midler til stedet.

Tøjeksperten har 26.000 ekspeditioner om året. Dækker husets forsikring kunst? Er der kameraer på 1. sal?

Ud over open call kan vi invitere ind til en gruppeudstilling om året, som kunstnerne selv finansierer.

Gerne udstillingsaktivitet i sommermånederne.

Vi skal have adgangsforholdene beskrevet, gerne en tegning af rummet.

8. Afrapportering – Det Blå Tårn (Bilag 4).

Om ansøgningsprocedure her: https://forening.guldborgsund.net/showfiles.asp?Id=Kunstpuljen.

Godt formuleret, stor begejstring om projektet. Succes. Vi kan evt. benytte afrapporteringen som inspiration for andre. Grundigt og forbilledligt arbejde. Interessant at der skabes events i udstillingen i løbet af udstillingsperioden. Det er netop noget sådant Kunstpulje-midler kan bruges til.

Ang. rapport på ’Kunstnernes Hus’: Positivt at arbejdsgruppen bag gør noget for at række ud og finde ud af hvad billedkunstscenen i Guldborgsund er interesserede i. Rapporten dog lidt tung at komme igennem og der er stadig ting der skal konkretiseres yderligere. Savner den energi afspejlet, der har været på projektmøderne. Håb om at projektet fortsætter. BKR forventer information om, hvad der skal ske fremadrettet. Rapporten afsøger flere muligheder/ideer, og nu skal der tages valg om hvilken retning man vil gå. ORGANISATION og STED skal udpeges.

9. Projektforslag

Teatret Masken (Bilag 5). Kan rådet skrives ind i en fondsansøgning med henblik på at Rådet er med til at udvælge kunstnere til projektet?

Rådet vil gerne skrives ind som samarbejdspartner og anbefaler et open call til kunstnervalg. Forslag: at lydvandringen gøres guidet. QR-koder kan gøre, at man taber nogen.

10. Første version af udvalgsstrategi (Bilag 6).

Udvalget har stadig et vist fokus på dannelse.

11. Kulturpolitik for Region Sjælland (se mail fra Julie Damgaard den 1. juli 2022).

Udsat.

12. Hjemmeside: præsentationer og fotos af rådsmedlemmer mv.

Der mangler oplysninger fra Pia, så sender sekretæren samlet til webmaster.

13. Bordet rundt (Facebook-opslag mv.)

Der bliver spurgt til hvorfor Billedkunstrådet ikke er blevet hørt ift. udviklingsplanerne på Stubbekøbing Havn, der netop har været i ØK. BKR burde være blevet bedt om en udtalelse.

Ang. studietur: Møde med CATCH i Helsingør. Anna Schram finder ud af potentielle mødedatoer.

Ang. Kulturmødet Mors – række ud og sige, at BKR gerne vil deltage.

Facebook: Opslag på Let’s Make Pizza med Jesper Aabille, FGU og Emil Krog // Update på In Situ.

Kontakt billedkunstrådet