Guldborgsund Billedkunstråd

Ordinært Møde Den 27-06-2022

Tid: Mandag den 27. juni 2022 kl. 09:00-13:00, Mødelokale Stranden, Rådhuset, Parkvej 37, Nykøbing F.

Til stede: Thomas Kadziola, Pia Rönicke, Anna Schram Vejlby, Thomas Rasmussen, Oliver Stilling, Parul Modha

Referent: Julie Damgaard

————————————————————————

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde (Bilag 1)

Godkendt

3. Orientering fra sekretær 

Økonomi (Bilag 2) 

Godkendt

4. Ansøgninger til Kunstpuljen 

a) Det Blå Tårn (Bilag 3)

Der er væsen i det. Forventet besøgstal sandsynligvis sat for lavt. Rådet spørger til funding fra andre puljer/fonde. Endvidere vigtigt at se på, hvad honorar-satserne er hos BKF, for måske skal der kigges den vej? Beslutning: bevilling af fuldt beløb på 19.500 kr.

b) Afslagsformulering til ’Himlen mellem jorden’

Mangler stadig oplysninger og dokumentation. Uddybning af hvad bevillingen går til. Mere informationstyngde. Ubalance i kvalificeringen. Bedre bud på udformningen af katalog. Beslutning: Anna Schram Vejlby skriver et udkast til afslagsbrev. 

5. Vision og Handleplan 2022-2025

(Se tidligere Vision og Handleplan Bilag 4 samt udkast til Kunststrategi Bilag 5)

Vigtigt at tale ind i den politiske udvalgsstrategi/agenda samt Byrådets syv overordnede temaer (”Det gode børneliv”, ”Et godt erhvervsklima”, ”Uddannelsesbyen Nykøbing Falster”, ”Turisme og Bosætning”, ”Kommunen som attraktiv arbejdsplads”, ”Grøn omstilling”, ”Omsorg og folkesundhed”: https://www.guldborgsund.dk/politik/byraad-og-udvalg/byraadet-2022-25-strategisk-retning#strategiske-temaer-09). 

Overvejelser: Hvad kan kunst; hvornår ændrer den en given lokalitet? Hvordan kan kunsten gøre noget ved et sted, så det tiltrækker besøgende/genererer nye oplevelser? 

Forslag til indsatser:

 1. Samarbejde med de andre billedkunstråd, mere dialog.
 2. Udstillingens Hus. Bringe de professionelt arbejdende billedkunstnere sammen. Kunstfællesskab. ’Art Factory’: Ikke institutionelt, arbejde med de (rå) faciliteter, vi har stående. Inspiration i Statens Værksteder. Åbne værksteder og symposier. Koble sig på ’Uddannelsesbyen’. Kunstcafé. 
 3. Løfte den professionelle kunst gennem bedre forhold og give borgerne kunstneriske oplevelser, der kan løfte dem. Brande kommunen som et godt sted at bo og leve. 
 4. Kunstindsatser målrettet børn og unge.
 5. Aktivering af Kunstpuljen: Open calls for lokale kunstnere, der kan understøtte projektudvikling i kommunen (evt. inspiration i Struer Billedkunstråds open call). Research/projektmodning: midler til at undersøge ’rummet’ i Guldborgsund. Forskningsprojekter, der kan generere omtale. Prøvehandlinger på forskellige destinationer. Nye samarbejdsflader.
 6. Kunst & Iværksætteri – coaching, dialog, kursusvirksomhed. 
 7. Synergi mellem private virksomheder og kunstscenen. Erhvervsvirksomheder kan hjælpe kunstnere, og kunstnere kan hjælpe virksomheder (uden at kunsten bliver servicerende eller instrumentel). Netværk mellem butikker og billedkunstnere.
 8. Natur & Kunst
 9. Evt. ny kulturpolitik i Region Sjælland (forslag om at invitere Heino Knudsen ind 1 time på et af de kommende møder, Julie finder dato).

6. Opfølgning på møde med Tønder Billedkunstråd v. Pia Rönicke

Næstformanden har givet besked om, at Guldborgsund Billedkunstråd for kort tid siden har konstitueret sig og nu skal have visionsmøde. Vi er interesserede i en dialog om, hvor vi hver især er, og hvordan vi kan samarbejde. Tønder kan blive inviteret til vores netværkstræf i november. 

7. Orientering: Open call på sanselund i Sakskøbing

Næstformanden vil gerne sidde med.

8. Velkomstarrangement den 3. september 2022

Julie taler med Bosætningskoordinator Tanja Beckmann Sørensen om, hvad planerne for arrangementet er.

9. Orientering: Det internationale projekt ’Where Art Is”

WHERE ART IS er et internationalt projekt i regi af Østersøregionen. WHERE ART IS søger EU SEED FUNDING til samarbejdsinitiativer, der – post-corona – skal understøtte kunst- og kunsthåndværkområdet som turisme- og branding-’driver’ samt sikre kunsten en højere andel af turisme-omsætningen for dermed at gøre kunsten som område mere robust. Partnerlande er Sverige, Polen, Litauen, Danmark og Tyskland, repræsenteret ved både kommuner, turismeaktører og institutioner. 

Aktiviteter omfatter i første omgang internationale udvekslings-ophold, studierejser, forskning og evalueringer blandt slut-brugere – alt med henblik på at udtænke nye løsninger på området. Og herefter en projektansøgning til Interreg South Baltic Programme om støtte til specifikke aktiviteter i de enkelte lande. 

10. Hjemmeside: præsentationer og fotos af rådsmedlemmer

Dem der mangler at sende, sender inden for fire dage.

11. Dato for netværkstræf (november)

– skal vi invitere LKF-udvalg og andre billedkunstråd?

Anna tjekker torsdage i november, hvor der er ledigt på Fuglsang. Forslag om at invitere Herning Billedkunstråd, Struer (der arbejder specifikt med lyd), Holstebro, Lejre og Tønder Billedkunstråd. Har disse kommuner kultur-/kunststrategier?

12. Transportgodtgørelse // honorering

Julie sender skemaer igen.

13. Bordet rundt

(Facebook-opslag, uddeling af rapport om ’Billedkunstens Hus’ (Bilag 6), Kulturmødet Mors mv.) 

 • Forslag om at møderne fremadrettet holdes på tre timer: besluttet. 
 • Send information om events til Julie til FB.  
 • Evt. udflugt/studietur til Helsingør for at besøge CATCH, der er et center for kreativ uddannelse og innovation. CATCH fungerer i skæringspunktet mellem kunst, teknologi og design. Stedet har en praksisbaseret tilgang til det at lære og tilbyder workshops året rundt, institutionelle og uafhængige samarbejder, et makerspace, offentlige udstillinger samt on og off site-programmer. 
 • Mulighed for at præsentere Billedkunstrådene ved en talk på Mors – måske i 2023?

Kontakt billedkunstrådet